نتایج پنجمین  دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی که از ساعت ۸ صبح شنبه ۲۰ اسفند  آغاز و با یک ساعت تمدید تا ساعت ۱۹  ادامه داشت، اعلام شد.

 پس از بررسی آراء ماخوذه نتایج انتخابات که باحضور اعضای هیات نظارت و نماینده انجمن نظارت اتاق ایران برگزار شد، ۱۵ نفر در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان شمالی انتخاب شدند که متشکل از ۵ نفر در بخش بازرگانی، ۵ نفر در بخش صنعت، ۳ نفر در بخش کشاورزی و ۲ نفر در بخش معدن بوده که ترتیب آرا  به شرح زیر آمده است:

 گروه بازرگانی:

محمد صمدی- رحمان بردی افروز- سیدهاشم سیدی -سعید کریمی-  زهرا معینی

 گروه صنعت:

 سید علی شریعت –  مازیار زند- دانیال شمسیان – فرج الله  علیزاده – علی محمد جاجرمی

 گروه معدن: 

عبدالله خدابنده- علی اصغر علی آبادی

 گروه کشاورزی:

عباس کاظمی – محمد محمدی – محمدرضا الهامی

 هیات نظارت بر پنجمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی