امروز : سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ساعت : ۱۵:۴۶:۳۲

مختصری درباره اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی بجنورد

اتاق خراسان شمالی در مرداد ماه ۸۶ عملاً فعالیت خود را با همکاری ، همراهی وهمدلی هیأت نمایندگان وهیأت رئیسه اتاق بازرگانی بجنورد آغاز نمود.