به ابتکار کمیسیون سرمایه گذاری مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی برگزار شد:

جلسه هم اندیشی صاحبان صنایع با مدیران اقتصادی استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خراسان شمالی

اهم موضوعات:

پیگیری جهت معافیت های مالیاتی برای تولید کنندگان در مناطق محروم

تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در استان های کمتر برخودار با هدف توسعه متوازن

استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه برای رفع مشکلات صاحبان صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته

جلسه صبحانه کاری صاحبان صنایع استان به مدیریت زهرا معینی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و برخی از اعضای هیات نمایندگان  اتاق بازرگانی و باحضور مدیران صنایع استان و برخی مدیران استانی و دکتر پاکمهر و دکتر وحیدی نمایندگان مردم بجنورد، مانه وسملقان، گرمه وجاجرم و راز وجرگلان درمجلس شورای اسلامی امروز صبح در یک صبحانه کاری در محل هتل امیرخانلوی بجنورد برگزار شد.