بر اساس اعلام مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران، متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادر کنندگان ممتاز و نمونه ملی سال ۱۴۰۲ از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ لغایت روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ می توانند ضمن ثبت نام الکترونیکی در پروفایل کاری شرکت متقاضی بر روی سامانه نسبت به تهیه و بارگذاری اسناد و مدارک مرتبط به استناد شاخص های ارزیابی اعلام شده در سامانه مربوطه اقدام کنند. لازم به ذکر است، مهلت زمانی ثبت نام تمدید نخواهد شد.

جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. https://www.tpo.ir  یا لینک مستقیم https://www.topexporters.tpo.ir#اتاق_بازرگانی_بجنورد@otaghbazarganibojnurd