با حضور سرکنسول ترکمنستان درایران :

هیات تجاری ترکمنستان ازواحدهای تولیدی خراسان شمالی بازدید کردند

سرکنسول جمهوری ترکمنستان درایران به همراه هیاتی از تجار و فعالان بازرگانان کشور ترکمنستان و برخی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی بجنورد  از واحدهای تولیدی خراسان شمالی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، الیاس قایب اف در دومین روز ازسفر خود به خراسان شمالی به همراه ۲۵ نفر ازتجار ترکمنستانی از واحدهای تولیدی از جمله آذین فوم، کیا الکترود شرق ، سبک سازان شرق، گلچین فوم، آریا یورت و سیمان بجنورد بازدید کردند.

سرکنسول جمهوری ترکمنستان درایران در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی خراسان شمالی اظهار کرد: این استان دارای ظرفیت های زیادی برای برقراری روابط تجاری است که باید تجار ترکمنستان با این ظرفیت ها آشنا شوند.

وی بیان کرد: بازرگانان وفعالان بخش تجاری ترکمنستان در خراسان شمالی حضور یافتند تا از نزدیک با ظرفیت واحدهای تولیدی در بخش های مختلف از جمله صنعت سیمان، مصالح ساختمانی ، مسایل فنی آن بیشتر آشنا شوند  تا بتوانیم روابط  بیشتری در بخش تجاری داشته باشیم.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع  بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را دارد.