استاندار در نشست تخصصی میزانگور خراسان شمالی اعلام کرد:

بستر صادرات انگور باید تقویت شود

استاندار خراسان شمالی گفت: بستر صادرات انگور در این استان با توجه به نیاز کشور به ارزآوری باید تقویت شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، محمد رضا حسین نژاد درنشست تخصصی میز ملی انگور که از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد ،  اظهارداشت: سال های گذشته بخشی از انگور تولیدی استان صادر می شد که باعث رونق کار تاکداران شده بود.

وی بر ضرورت ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالقوه استان در حوزه محصول انگور باید برگزاری جلسات توجیهی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی افزود: استفاده از مزیت های استان به ویژه حوزه کشاورزی امری ضروری است و سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی مسیر توسعه را هموارتر می کند.

وی بر خرید تضمینی انگور و شناسایی بازارهای فروش تاکید کرد و گفت: با این اقدامات باغداران با اطمینان بیشتری نسبت به تولید حرکت خواهند کرد. حسین نژاد تصریح کرد: برگزاری این نوع نشست ها باید در راستای آموزش برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام شود.