این جلسه به ریاست ، سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد و باحضور اعضای محترم هیات رئیسه و هیات نمایندگان در محل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار شد.

با محوریت :

  • ارائه گزارش دستاوردهای سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی به روسیه
  • ارائه گزارش اقدامات سفر هیات تجاری به ترکمنستان