معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه از اعلام آمادگی همکاری بیش از پیش وزارت امور خارجه با اتاق های بازرگانی خبر داد و براهمیت این مهم تاکید کرد.

✍به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی

علیرضا بیکدلی در این دیدار بر تعامل وزارت امورخارجه و اتاق های بازرگانی بایکدیگر در تسهیل  فرایند کاری برای تجار و بازرگانان تاکید کرد.

 ‌ وی اشاره ای به ارتباطات متعدد خود با سفرا،تجار و کشورهای مختلف کرد و اظهار داشت:خراسان شمالی به دلیل دوری از بازارهای بین المللی با بهره مندی از ظرفیت اتاق بازرگانی و  دفاتر وزارت امور خارجه می تواند در تسهیل امور تجاری، تجار راهگشای موثری باشد.

بیکدلی  حمایت از تجار و بازرگانان و حمایت از ایرانیان خارج  از کشور را از جمله حمایت های دفاتر وزارت امور خارجه برشمرد.

تسهیل روادید و ویزاهای تجاری برای سرمایه گذاران خارجی

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی  در ادامه این دیدار به تشریحی گزارشی از اقدامات اتاق پرداخت و گفت: این استان با محوریت کشاورزی به دنبال سرمایه گذاری و تسهیل روادید با کشور های هدف صادراتی است تا زمینه صادرات محصولات معدنی و کشاورزی و صنعتی فراهم شود.

 سعید پورآبادی افزود: سیمان، آلومینا و کود اوره خراسان شمالی قابلیت صادرات را دارد، ضمن اینکه محصولات باغی و کشت های فصلی در این استان از اهمیت زیادی برخوردار است و ظرفیت مناسبی برای صادرات دارد.

وی افزایش هزینه های حمل ونقل را در حال حاضر از جمله مشکلات پیش روی تجار این استان برشمرد.

پورابادی خواستار تسهیل روادید و ویزاهای تجاری برای سرمایه گذاران خارجی و مراودات تجاری با کشورها از وزارت امور خارجه شد.