به اطلاع کلیه تجار، بازرگانان و مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان می رساند اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی درنظر دارد جهت گسترش مراودات تجاری و اقتصادی بین تجار استان و کشور افغانستان و همچنین با هدف گسترش و تقویت پیوندهای بازرگانی و صنعتی میان فعالان اقتصادی استان و افغانستان و ارائه خدمات پشتیبانی و تسهیل و ترویج ارتباط میان دو کشور، شعبه بجنورد اتاق مشترک ایران و افغانستان را راه اندازی نماید.

لذا از علاقمندان دعوت می گردد برای عضویت در اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه بجنورد، مشخصات و مدارک خود را( تکمیل فرم عضویت،فتوکپی کارت ملی و شناسنامه

دو قطعه عکس ۳ در ۴ رنگی ،در صورت حقوقی بودن، فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ،فتوکپی کارت بازرگانی یا عضویت یا پروانه بهره برداری یا پروانه کسب) تا ۳۱ خردادماه  به حوزه دفتر ریاست  به آدرس (بجنورد – کمربندی مدرس ، حدفاصل چهارراه شهید فهمیده و میدان دولت نبش کوچه تالار حافظ ساختمان اتاق بازرگانی) تحویل دهند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۹-۲۷۲۸۲۳۷-۰۵۸۳داخلی (۲۴) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی – بجنورد