نخستین نشست مشترک آنلاین هم افزایی و هماهنگی دبیرخانه های استانهای شرقی وشمالی کشور در سال جاری با حضور مسئولان دبیرخانه استان های  (خراسان های شمالی، رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان) و استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ، این نشست با دستورکار بررسی و جمعبندی پیشنهادات و نظرات ارائه شده در خصوص نشست های حضوری و وبیناری ۵ استان درحوزه موضوعات مشترک  برگزار شد.

در ابتدای نشست به ترتیب هریک ازمسئولین حاضر درنشست به تشریح مختصری از اهم پیشنهادت مطرح شده در رابطه با  برگزاری نشست های مشترک پرداختند.

 پیشنهاد نشست های مشترک با موضوعات زیر  پیشنهاد گردید ازجمله این پیشنهادات شامل:

–        چگونگی تحقق شعار سال در ارتباط با موانع شرکت‌های دانش بنیان

–        احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی

          -نشست و یا وبینار ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار ،مهارت های شغلی و کار آفرینی

–        ماده ۱۶ قانون بهبود و تکالیف شهرداری ها

–        و یک نشست حضوری و یا وبیناری شورا های ۵ استان با موضوع مشترک کارشناسی شده  برگزار گردد.

همچنین در  این نشست مقرر گردید:

-نشست مشترک شوراهای ۵ استان پس از استخراج موضوعات مشترک استانهای شرقی کشور و کارشناسی موضوعات در دبیرخانه ها و دریافت نظرات تشکل های بخش خصوصی و سایر ارگان ها و سازمان ها، برگزار گردد.

  – درخصوص برگزاری همایش ایرانیان خارج کشور  توافق گردید با محوریت شناسایی و تدوین طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ۵ استان، بررسی موانع و پیشنهادات سرمایه گذاری خارجی و سرمایه داران و شناسایی و ارتباط موثر با ایرانیان و سرمایه داران خارج از کشور و ترغیب به مشارکت در سرمایه گذاری در ایران و یا سرمایه گذاری مستقیم با هماهنگی تمامی دستگاه های ذیربط بالاخص وزرات امور خارجه دبیرخانه برگزاری این همایش در استان خراسان رضوی تشکیل گردد و اقدامات بعدی برنامه ریزی و آغاز گردد.  –  حداقل ۳ نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای ۵ استان با اولویت اصلی موضوعات الف) ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار ،مهارت های شغلی و کار آفرینی، ب) تحلیل چالش های توسعه اقتصادی استانی با محوریت و محدویت های منابع انرژی، خشکسالی و بحران مدیریت آب ) احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی ) ماده ۱۶ قانون بهبود و تکالیف شهرداری ها برنامه ریزی و طی برنامه  زمانبندی مشخص برگزار گردد