قابل توجه تجار و بازرگانان

♦️نمایشگاه اختصاصی کشورمان در قزاقستان در تاریخ ۱ تا ۳ جولای ۲۰۲۲ در آلماتی توسط شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی با همکاری اتاق مشترک ایران و قزاقستان برگزار خواهد شد.