دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی گفت: ثبات بخشی به اقتصاد و در ادامه بازگشت اعتماد فعالان خصوصی به بازار، موجب رفع برخی مشکلات است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی سعید پورآبادی در هشتادوهفتمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی گفت: اقتصاد کشور طی ۱۰ سال اخیر دچار رکود بالا و اشتغال‌زایی حداقلی شد که این امر باعث گسترش فقر است.

وی افزود: سیاست‌های دولت که عموماً سطحی نگر بوده، باعث به وجود آمدن مشکلات فعلی است.

پور آبادی با تاکید بر مشکلات متعدد سرمایه گذاران، افزود: مشکلات ریشه‌ای بوده اما هیچ گاه اصلاحات به صورت ریشه‌ای بررسی نشده است.

وی بیان داشت: فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در شرایط فعلی به چشم می‌خورد لذا خواستار حضور پررنگ نمایندگان مجلس در پیگیری مصوبات جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، هستیم‌.

 وی  با اشاره به اتکا به نفت کشور، تصریح کرد: مشکلات بانکی بسیاری از بخش‌های خصوصی را دچار مشکل کرده است.

وی در ادامه پیشنهادات بخش خصوصی را مطرح کرد و افزود: ثبات بخشی به اقتصاد و در ادامه بازگشت اعتماد فعالان خصوصی به بازار، موجب رفع برخی مشکلات است؛ ضمن آنکه دولت بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند که یک ایراد است.

پورآبادی در ادامه اصلاح نظام قائده گذاری با محوریت سرمایه گذاری مؤثر را دیگر پیشنهاد بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: از طریق اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی پیگیر این حوزه هستیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی بیان کرد: تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده، تأمین تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه تأمین اجتماعی و مالیات از سایر حوزه‌های مورد اعتراض سرمایه گذاران است.

وی با اشاره به افزایش هزینه حمل و نقل کالا، گفت: این اقدام غیر کارشناسی بوده و در نهایت باعث فشار به مردم می‌شود. پورآبادی تاکید کرد: جلسات اتاق بازرگانی با دستگاه‌ها برای ارائه برنامه در خصوص سفر هیأت تجاری قزاقستان به خراسان شمالی خروجی نداشته لذا استانداری باید به این موضوع که یک فرصت مناسب محسوب می‌شود، ورود کند