“عبدالله خدابنده” ، عضو هیات رئیسه وهیات نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیرعامل شرکت سبک سازان شرق خراسان واز فعالان اقتصادی حوزه معدن به همراه حسین حاج بگلو، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در شبکه استانی اترک تحت عنوان برنامه رصد با موضوع بررسی زیرساخت های معادن استان حضور یافت.

ازجمله موضوعات مطرح شده در این برنامه:

معرفی ظرفیت های کم نظیر معادن استان

توجه به مقوله زیرساخت ها ، توانمندی ها و مشکلات معادن

اختصاص ردیف اعتباراتی ویژه درحوزه معدن از مطالبات حوزه معادن

پیگیری فرسودگی دستگاه های معادن

زمان بر بودن فرایند  زمان صدور و پروانه بهره برداری

و…