براساس آخرین ارزیابی وزارت کشور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی برای سومین بار در عملکرد حائز جایگاه “شایسته در حد انتظار” با کسب امتیاز ۲۵/۸۱ در سال ۱۴۰۱ شد.

دکتر مازیار زند، رئیس اتاق بازرگانی و دبیروسخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراساه شمالی با اعلام این خبر گفت:  ارزیابی اعلام شده براساس عملکرد استان ها در دو مقطع شش ماهه و سالانه با شاخص های مشترک وزارت کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام گرفته است.

وی با بیان این که حداکثر امتیاز در نظرگرفته شده برای هر استان براساس  شاخص ها و مولفه های ارزیابی ۱۰۰ امتیاز است ، افزود: برهمین اساس خراسان شمالی با ۲۵/۸۱ امتیاز موفق به  جایگاه ” شایسته و درحد انتظار” در سطح کشور شد و ستون جایگاه های استان های تهران، البرز، یزد، بوشهر ، خراسان رضوی، جنوبی ، کرمان ، اصفهان ، اردبیل، فارس، آذربایجان شرفی و کرمان قرار گرفت.

زند متذکر شد: عملکرد شوراهای استانی براساس شاخص های اصلی شامل : تشکیل جلسات، وظایف شورای استانی ( طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی) وظایف دبیرخانه شورای استانی( مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی ) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی یاد آور شد: براساس اعلام وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶۳ جلسه در استان های سراسر کشور برگزار شده که منجر به صدور ۱۹۴۳ مصوبه شده است از این تعداد ۳۲۶ مصوبه در رابطه با پیشنهاد در سطح ملی و ۱۶۱۷ مصوبه استانی بوده است.

استان های هرمزگان ، یزد با ۱۵ جلسه و استان های اصفهان، اردبیل ، خراسان شمالی، کرمان و مازندران با ۱۲ جلسه بیشترین و استان های کردستان، زنجان، سیستان و بلوچستان ، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد با کمتر از ۵ جلسه کمترین جلسات شورای های استانی  را تشکیل داده اند.

شایان ذکر است: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۸۹ براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک نهاد فراقوه ای بین بخش خصوصی و حاکمیت شکل گرفت و طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب  و کار شوراهای استانی با ترکیبی متناسب با شورای گفتگوی ملی در مراکز استان ها به ریاست استاندار به عنوان رئیس شورا از سال ۱۳۹۰ تشکیل شدند.

روابط عمومی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی