جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای اجرای مصوبات مرتبط با مشکل عدم وجود نیروی ماهرو متخصص جهت ادامه کار تولید مولد و استراتژیک به مدیریت فرج آله علیزاده” مدیرعامل شرکت آذین فورج اسفراین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان شمالی، مجموعه اتاق بازرگانی بجنورد و دیگر مدیران‌ و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی استان امروز ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات مجتمع آذین فورج اسفراین برگزار شد.