سمینار کاربردی و مورد نیاز

آیین نگارش مکاتبات اداری

زمان : پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
ساعت ۸ الی ۱۲
مکان: تالار حافظ شهرداری
(نبش مدرس ۵۶)

شرکت در سمینار برای عموم افراد آزاد و رایگان است .