رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در جلسه با رییس اتاق بازرگانی سن پترزبورگ اعلام کرد:

آمادگی تجار خراسان شمالی برای ایجاد اتاق و نمایشگاه مشترک/توافق تجاری طرفین برای توسعه روابط تجاری

دکتر مازیار زند، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی در جلسه با ولادیمیر ایوانوویچ کاتنف، رئیس اتاق بازرگانی سن پترزبورگ ضمن تشریح ظرفیت ها و توانمندی‌های بالقوه استان خراسان‌شمالی، بیان داشت : استان خراسان شمالی آمادگی دارد تا با تشکیل اتاق و نمایشگاه مشترک در استان نسبت به توسعه تجارت دو طرف اقدام نماید.

در این جلسه پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی مورد استقبال و مورد موافقت اتاق بازرگانی سن پترزبورگ قرار گرفت تا در مذاکرات پیش رو در مورد ایجاد نمایشگاه در دو طرف اقدام نموده و در این خصوص نماینده اتاق سن پترزبورگ برای این منظور به اتاق بازرگانی خراسان شمالی معرفی گردد.

سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می باشد که از ظرفیت‌های بالای تجاری برخوردار است.