تفاهم نامه ی همکاری های تجاری میان اتاق بازرگانی خراسان شمالی و استان کالوگای روسیه منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان شمالی، در این نشست مشترک وضعیت استان، محصولات و توانمندی های صادراتی استان را برای تولیدکنندگان روسی تشریح شد.

معاون اقتصادی استانداری کالوگا زمینه ی همکاری و مشارکت دو استان را مثبت ارزیابی کرد و از توسعه ی مراودات تجاری دو استان اظهار خوشحالی نمود.

معاون اتاق بازرگانی کالوگا  نیز از سخنرانان این نشست و مذاکره کنندگان رو در رو با مسئولین اتاق بازرگانی ایران بود.

در این نشست سه نفر از تولید کنندگان استان کالوگا که در حوزه های تولید خوراک دام ، قطعات خودرو و تجهیزات برقی خودرو فعال بودند، سخنرانی کرده و برای همکاری بیشتر با تولید کنندگان ایرانی اعلام آمادگی کردند.

در ادامه ی این نشست، مسئولان دو اتاق بازرگانی نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کردند و دیدار های دو جانبه بین تجار و تولید کنندگان  دو طرف با موضوع صادرات کشمش، و محصولات کشاورزی و سایر محصولاتی که استان خراسان شمالی توانایی تولید آن را دارد و همچنین واردات نهاده های دامی و خرید کشتی و … از کالوگا انجام شد .