چهارمین جلسه ی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان شمالی به ریاست دکتر مازیار زند، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد

در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

با محوریت :

پیگیری مصوبات جلسه قبل

گزارش درخصوص سازوکار کمیسیون ها

افتتاحیه ساختمان کمیسیون ها و تشکل ها

اعلام آغاز به کار رسمی سامانه پاسخگویی ۲۴ساعته به تجار و فعالین اقتصادی

گزارش در خصوص ایجاد دبیرخانه مشترک اتاق های  استان( اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون)

در پایان این جلسه با حضور اعضای هیات نمایندگان ساختمان دبیرخانه کمیسیون های تخصصی و تشکل های اتاق بازرگانی بجنورد افتتاح شد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی