با هدف حمایت از تولید و افزایش اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط با حضور ” زهرا معینی” ، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

این جلسه ی آموزشی از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی بجنورد با همکاری سازمان تامین اجتماعی استان ۲۲ مرداد  با تدریس “محمد نوروزی”، رئیس اداره اجرائیات سازمان تأمین اجتماعی و جمع کثیری از علاقمندان در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.