از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی بجنورد با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان برگزار شد:

جلسه آموزشی آشنایی با قوانین سامانه مودیان مالیاتی

این جلسه آموزشی با حضور  زهرا معینی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی بجنورد و اساتید مجرب آقایان اویس عسگری، مدیر فناوری و اطلاعات و مجتبی پروین رئیس گروه مالیاتی اداره کل مالیات استان و جمع کثیری از علاقمندان در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد.

در این جلسه رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی بجنورد پس از معرفی اجمالی اتاق بازرگانی به نقش کمیسیون ها در پیگیری چالش های مودیان در مراحل مقدماتی و سپس بررسی و تحلیل آن در کمیته های تخصصی پرداختند  و در صورت لزوم و فراگیر بودن آن در شورای گفتگو را از مهم‌ترین وظایف نمایندگان بخش خصوصی برشمرد.

معینی یکی از  مهمترین خواسته های بخش خصوصی را نحوه برخورد صحیح ، تعامل مناسب، برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد وبیان داشت:انتظار داریم تسهیلات بنگاه‌ها به سامانه مودیان مالیاتی گره نخورد و تا زمان نهادینه شدن سامانه جدید کارکنان امور مالیاتی حداکثر تعامل را با مودیان مالیاتی داشته باشند.

هدف از برگزاری این دوره جامع آشنایی با قوانین مالیاتی، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی می باشد.

*سامانه مودیان مالیاتی، سامانه ای اینترنتی برای دریافت صورت حساب های الکترونیکی مودیان است که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف رسیدگی ممیز محور مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان راه اندازی شده است.