به دلیل استقبال فعالین اقتصادی و علاقه مندان به عضویت در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بجنورد جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در بخش های گوناگون، مهلت ارسال درخواست و ثبت نام  تا تاریخ ۱۵مردادماه تمدید گردید.

بر این اساس متقاضیان میتوانند درخواست کتبی خود را به واحد امور کمیسیون های اتاق بازرگانی بجنورد ارائه دهند و یا به شماره تماس ۰۹۰۲۲۱۱۴۷۰۱ ارسال نمایند.

روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی بجنورد