🔹با عنایت به انتخاب روسای کمیسیون های تخصصی اتاق بجنورد از دارندگان کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی و علاقمندانی که مایلند در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی خراسان شمالی به عنوان عضو کمیسیون در پیشبرد اهداف اتاق، به ارکان این نهاد تشکلی یاری رسانند، دعوت به عمل می‌آید تا درخواست کتبی خود را  حداکثر تا تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ به واحد امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی بجنورد ارائه دهند و یا
به ایمیل امور هماهنگی کمیسیون‌های اتاق به آدرس👇👇
specializedcommissionsbojnord@gmail.com
  ویا خط وآتس آپی امور کمیسیون ها ۰۹۰۲۲۱۱۴۷۰۱ ارسال نمایند.

www.bojnourdccim.ir
https://t.me/otaghbazarganibojnurd
Https://Instagram.com/bojnourdccim.ir