این هیات تجاری ۲۵ نفره متشکل از کارآفرینان، فعالان اقتصادی درحوزه صنعت ساختمان ، خدمات فنی مهندسی، صنایع غذای، لجستیک و محصولات پتروشیمی می باشند.