حکم مشاور افتخاری  توسط” مهندس مازیار زند” رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی به دکتر علی نبوی، رئیس  هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی،

متن حکم به شرح ذیل آمده است:

با سلام

      احتراماً؛  نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه کارآفرینی و مدیریت صنایع زیر بنایی ، بدینوسیله به عنوان مشاور افتخاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان شمالی منصوب می شوید. امید است نظرات ارزشمند جنابعالی  راهگشای مشکلات و موانع توسعه در بخش خصوصی ، بویژه در این استان در حال توسعه باشد.

پیشاپیش از اینکه  این اتاق  را از نظرات تخصصی خود بهره مند می سازید سپاسگزارم.