آئین نکوداشت از زحمات ارزنده جناب آقای محمد صمدی بنیانگذار اتاق بازرگانی بجنورد با حضور” مهندس “مازیار زند” ریاست و اعضای هیات رئیسه اتاق بجنورد ظهر روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، در این آیین از زحمات جناب آقای محمد صمدی به پاس خدمات ارزنده ایشان طی دوران ریاست در دوره های اول تا سوم قدردانی گردید و به پاس این خدمات سردرب سالن کنفرانس اتاق بازرگانی مزین به نام ایشان گردید و همچنین بابت تجربیات بالای ایشان از سوی ریاست فعلی اتاق حکم مشاوره دریافت نمودند.