مهندس زند، رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در نشست با معاون امور استان های اتاق ایران بر ضرورت نقش اتاق های بازرگانی در رونق و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، صبح امروز مهندس مازیار زند به همراه سید هاشم سیدی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی بجنورد با دکتر جواد زمانی، معاون امور استان های اتاق ایران دیدار و نشستی هم اندیشی پیرامون بهبود شرایط موجود برنامه ها و فعالیت های اتاق بازرگانی  برگزار کردند.

دراین نشست بر ضرورت ایجاد همفکری، هم افزایی اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی در راستای کارآمدی بیشتر در حوزه اقتصادی تاکید شد.

مهندس زند از تلاش های معاونت اموراستان های اتاق ایران قدردانی کرد و اظهارداشت: در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه نقش و اهمیت اتاق های بازرگانی بسیار پررنگ تر خواهد بود چراکه اتاق های بازرگانی در اقتصاد کشور به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می شود و نقش بسزایی در رونق و توسعه اقتصادی کشور خواهند داشت.

در پایان دکتر زمانی معاون امور استان های اتاق بازرگانی  ایران نیز خطاب به مهندس زند رییس اتاق بجنورد گفت: انتظار ما براین است مدیر اقتصادی و  توانمندی چون شما ، فعالیت و همراهی بیشتری در امور اتاقها با اتاق ایران داشته باشند.