“مازیار زند” برای یک دوره چهارساله توسط اعضای هیات  نمایندگان به ریاست اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد انتخاب شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی؛ نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره پنجم اتاق بازرگانی بجنورد عصر  امروز( ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲) پس از ابلاغ اعتبارنامه های اعضای جدید هیات نمایندگان این اتاق از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور و با حضور اعضای جدید برگزار شد  و دراین جلسه رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق بجنورد برای دوره ای چهار ساله مشخص شد.

بر این اساس و با رای اعضای حاضر هیات نمایندگان در این جلسه،” مازیار زند” با احراز اکثریت آرا به عنوان رئیس انتخاب شد.

 ترکیب هیات رئیسه جدید(دوره پنجم) اتاق بجنورد برای دوره چهارساله :

 سیدهاشم سیدی نایب رئیس اول

 عباس کاظمی نایب رئیس دوم

 عبدالله خدابنده خزانه دار

 سعید کریمی  منشی

انتخابات دوره پنجم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی همزمان با سایر اتاق های کشور در روز ۲۰ اسفند ماه برگزار گردید.

درپایان ” دانیال شمسیان” نیز به عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق بجنورد در اتاق ایران انتخاب شد.