در دیدار مدیرگمرک خراسان شمالی با رئیس اتاق بازرگانی بجنورد مطرح شد:

نبود زیرساخت حمل و نقل مناسب و شبکه ریلی از دیگر موانع تولید استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی، صبح امروز عباس باقری مدیر گمرک استان در دیدار با سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد به بررسی مشکلات و موانع گمرکی  صادرات و واردات، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری این منطقه پرداخته شد.

همچنین در این نشست  نبود زیرساخت حمل و نقل و شبکه ریلی را از دیگر موانع تولید استان برشمردند و اظهارداشتند: توسعه استان در گرو توسعه شبکه ریلی و احداث بزرگراه است و باید سیاست های استان به سمتی پیش رود که سرمایه گذار به راحتی به بازارهای استان های همجوار، پایتخت و حتی بنادر و آب های آزاد دست یابد. دراین نشست مدیرعامل شرکت تعاونی سپانو الکترونیک شرق بجنورد نیز حضور داشتند و برخی از مشکلات گمرکی پیش رو این تولید کننده  مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت