سمینار بازاریابی و فروش با محوریت فرش دستباف از سوی واحد آموزش اتاق بازرگانی بجنورد،  باهمکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی و مرکز ملی فرش ایران از روز شنبه  21  لغایت پنجشنبه  31 فروردین ماه امسال در شهرستان های بجنورد، شیروان ، اسفراین ، مانه وسملقان، فاروج ، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان به صورت اختصاصی برای فراگیران حوزه فرش دستباف برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ؛

سمینار بازاریابی و فروش با محوریت فرش دستباف از ۲۱ الی ۳۱ فروردین ماه سال جاری به ترتیب  تاریخ برگزاری در  شهرستان های :

رازو جرگلان در روزهای  21 و ۲۲ فروردین ماه در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان راز

شیروان و فاروج در روز های ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه در محل سالن اجتماعات مرکز رشد شهرستان شیروان

بجنورد و اسفراین در روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد

گرمه و جاجر م در روزهای ۳۰  و ۳۱ فروردین ماه محل برگزاری متعاقبا اعلام می گردد

این سمینار آموزشی به مدت ۱۶ ساعت در هر دوره و با حضور اساتید برجسته کشوری و مورد تایید مرکز ملی فرش ایران در تاریخ های ذکر شده در هرشهرستان  برگزار  می گردد.

از جمله سرفصل های سمینار آموزشی :

– راهنمای هدفگذاریدر بازاریابی و فروش

-تکنیک های بازرایابی و فروش حرفه ای

-دسته بندی اهداف بازرایاب و فروش

-عوامل موفقیت در فروش

– مدیریت زمان در فروش در پایان دوره به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از سوی مرکز ملی فرش اعطا خواهد شد.