سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با سرکنسول پاکستان در مشهد دیدار کرد و طی نشستی پیرامون روابط اقتصادی و تجاری طرفین با هدف گسترش وبهبود روابط با یگدیگر  بحث و گفتگو کردند .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، این نشست در حوزه اقتصادی و روابط تجاری یکدیگر و بهبود وضعیت اعزام و پذیرش و شناسایی بازار پاکستان و اطلاعات مورد نیاز برای تجارت با این کشور  برای تجار و سرمایه گذاران خراسان شمالی انجام شد.

در این نشست روابط تجاری پاکستان با ایران را بسیار مناسب و با ظرفیت تجاری بالایی برشمرندو همچنین به ظرفیت های بالقوه استان خراسان شمالی درحوزه های مختلف تجاری و سرمایه گذاری اشاره شد و ابزار امیدواری شد با شناخت بیشتر بازارهای هدف تجاری خراسان شمالی با پاکستان روابط تجاری واقتصادی بهتری در آینده نزدیک انجام شود.

در پایان  مقرر شد در آینده نزدیک گروه تجاری از پاکستان به استان خراسان شمالی سفر کنند.