زمان ثبت نام کاندیداهای :۴ الی ۱۱ بهمن ماه از طریق لینک www.election.iccima.ir به صورت آنلاین

زمان انتخابات : ساعت ۸ صبح تا ۱۸ روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱