در نودوششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی  بر دو موضوع مهم از جمله برخورداری مناطق محروم   از تخفیفات گمرکی در راستای توسعه صادرات استان و ایجاد شرکت های بازرسی کنترل به ویژه برای جایگاه داران سوخت در استان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در نودوششمین جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که ظهرامروز ۱۹آذرماه باحضور برخی از مدیران بخش خصوصی و دولتی استان که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، از جمله دستور جلسه شورا را ارائه گزارش کمیسیون صادرات واردات ومغایرت های اجرای ماده ۱۶قانون امور گمرکی وارایه گزارش کمیته کارشناسی در صوص

بررسی مسائل و مشکلات جایگاه داران سوخت  در حوزه های مختلف اعم از استاندارد، تعزیرات، شبکه بهداشت و….عنوان کرد.

در این جلسه ، ضمن تشریح برخی ازمشکلات گمرکی فعالان اقتصادی خواستار برخورداری صادرکنندگان استان از تخفیفات گمرکی در امر صادرات شدند.

در ادامه  محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه بسیاری از مناطق خراسان شمالی مزیت هایی در حوزه کشاورزی و بویژه زعفران دارند متذکر شد :در این زمینه باید برای صادرات از تخفیفات گمرکی بهره مند شود.

وی محور توسعه خراسان شمالی را کشاورزی برشمرد و اظهار کرد :باید در این حوزه تسهیلگری های لازم برای صادرات محصولات انجام شود.

حسین نژاد بر ضرورت بروز رسانی سامانه صادرات استان تاکید کرد تا بازرگان تصمیم گیری صحیحی برای صادرات یک کالا انجام دهند.

نبود شرکت های بازرسی کنترل به ویژه در بخش جایگاه داران سوخت در شان استان نیست

وی با تاکید بر ایجاد شرکت های بازرسی کنترل در خراسان شمالی گفت: نبود شرکت های بازرسی کنترل و استاندارد در استان برای انجام بازرسی های گوناگون بویژه در بخش جایگاه داران سوخت در شأن این استان نیست و باید سریعا برای ایجاد این شرکت ها در استان تصمیمات لازم اخذ شود.

وی افزود: دراین زمینه باید فراخوان هایی برای ایجاد شرکت های بازرسی کنترل در استان با هدف بهره گیری از ظرفیت افراد تحصیلکرده و متخصص  صادر شود.

حسین نژاد  یکی از راه های کاهش حوادث و داشتن محیطی سالم در محل کار آموزش و ارتقای سطح آگاهی کارکنان آن مجموعه ذکر کرد و برگزاری دوره آموزشی برای جایگاه داران سوخت تاکید کرد. در خراسان شمالی ۸۵ جایگاه سوخت برای خدمات رسانی به مسافران و کاربران جاده ای فعال است که ۵۵ باب از این تعداد جایگاه عرضه بنزین است.