برای دومین بار اتفاق افتاد:

ارتقای رتبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در سطح کشور

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی  خراسان شمالی برای دومین بار   درعملکرد شورای های استانی سطح کشور در سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت کشور ارتقا و حائز رتبه  شایسته حد انتظار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی، دبیر وسخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و رئیس اتاق بازرگانی بجنورد با اعلام این خبر گفت:مطابق ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی در یکساله ۱۴۰۰ مبتنی بر آخرین نسخه دستورالعمل ارزیابی و نتایج رسمی اعلام شده از سوی وزارت کشور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی  برای دومین بار  شاهد رشد مثبت و حائز ارتقا  در یکساله ۱۴۰۰گردید و در مسیر شایستگی در حد انتظار قرار گرفت .

وی ابزار امیدواری کرد :امیدواریم به منظور ارتقا و بهبود عملکرد این شورا و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف در شاخص‌هایی که به صورت اختصاصی از وضعیت پایش استان در این دوره به تفکیک شاخص های ارزیابی و پایش عملکرد شورای استانی احصا گردیده بتوانیم مثبت عمل نماییم تا در ارزیابی های آتی نیز شاهد پیشرفت و موفقیت بیش از پیش شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی در تحقق اهداف قانونی شورای گفتگو در سطح استان و در سطح ملی باشیم.

لازم به یاد آوری است :  رتبه عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در بین شوراهای استان های کشور در سال ۱۳۹۹  به رتبه ۱۶  و در  سال ۱۴۰۰ به رتبه ۱۰  ارتقا یافته است که نشان دهنده رشد قابل توجه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سطح کشور است.