پورآبادی در نشست تخصصی میز ملی انگور خراسان شمالی عنوان کرد:

نیاز انگور خراسان شمالی به برند خاص

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: انگور این استان باید با برند خاص خودش در سایر کشورها عرضه شود که این امر مستلزم ایجاد صنایع بسته بندی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در نشست تخصصی میز ملی انگور استان اظهارداشت: برای صادرات انگور با تجار برخی از کشورها مراوداتی شده است و زمینه برای این امر فراهم است.

وی افزود: انگور این استان باید با برند خاص خودش در سایر کشورها عرضه شود که این امر مستلزم ایجاد صنایع بسته بندی است.

وی تصریح کرد: انگور این استان با کیفیت بسیار بالایی تولید می شود اما با نام سایر استان ها عرضه می شود و با وجود اینکه از نظر تولید و کیفیت در سطح کشور از جایگاه خوبی برخوردار هستیم اما این محصول ناشناخته است.

پورآبادی در بخش دیگری از سخنانش بر رعایت استاندارد های لازم در تولیدات محصولات کشاورزی به ویِژه انگور تاکید کرد و اظهارداشت: نباید محصولات تولیدی بیش از استاندارد باقی مانده سموم داشته باشد.

وی عنوان کرد: در سال جاری با رایزن اقتصادی تعدادی از کشورهای آسیایی نشست هایی در خصوص بحث صادرات محصولات کشاورزی برگزار شده است.