درنشست مشترک هیات تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی  با اتاق بازرگانی آخال ترکمنستان عنوان شد:

گسترش توسعه روابط اقتصادی و تجاری خراسان شمالی با آخال ترکمنستان

درنشست مشترک هیات تجاری اتاق بازرگانی خراسان شمالی  با اتاق بازرگانی آخال ترکمنستان بر ضرورت گسترش توسعه روابط اقتصادی و تجاری خراسان شمالی با آخال ترکمنستان تاکید شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد ، این دیدار در راستای گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری و شناسایی ظرفیت های طرفین بین دو استان آخال و خراسان شمالی  انجام گرفت.

 هیات تجاری خراسان شمالی متشکل از دکتر محمد رضا حسین نژاد استاندار و سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی به همراه برخی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با دولت رجب اف رئیس اتاق بازرگانی آخال ترکمنستان دیدار و نشستی  در محل اتاق بازرگانی آخال برگزار کردند.

دراین دیدار درحوزه های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی و معدنی در تسهیل گری مبالات تجاری بحث و گفتگو شد.

هیات تجاری خراسان شمالی متشل از حدود ۳۰ نفر از بازرگانان و تجار و برخی از نماینتدگان بخش دولتی ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ عازم ترکمنستان شدند.

برنامه های هیات تجاری خراسان شمالی شامل نشست با سفارت جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد و تشریح پتانسیل های درکشور، نشست مشترک با اتاق بازرگانی  عشق آباد و نشست b2b باتجار و فعالاین اقتصادی کشور ترکمنستان