هیات تجاری و اقتصادی خراسان شمالی به همراه دکتر حسین نژاد استاندار و سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی سه شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ در نشست مشترک با استاندار آخال ترکمنستان نیز بر جایگاه مهم کشور ترکمنستان به عنوان همسایه شمالی استان خراسان شمالی تاکید کردند و بیان داشتند: ضروریست کمیته ای مشترک در جهت عملیاتی شدن تفاهم نامه منعقد شده بین دو استان تشکیل شود تا تمام مفاد این تفاهم نامه اجرایی شود.
همچنین بر ضرورت همکاری زیست محیطی همچون حل معضل ریزد گردها یا سایر محورهای مرتبط نیز دراین دیدار تاکید شد.
دراین دیدار بر گسترش روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین دو استان خراسان شمالی و آخال ترکمنستان در ایجاد بازارچه مرزی تاکید شد و اظهارداشتند: با ایجاد بازارچه مرزی مشترک بین خراسان شمالی و استان آخال ترکمنستان این آرزوی دیرینه مردم دواستان به زودی محقق شود.
فعال کردن همکاری های دانشگاهی بین دو استان در قالب اسناد بالا دستی بین دو کشور و آمادگی برای امضای تفاهم نامه بین دانشگاه بجنورد و موسسه زبان های خارجی دولت محمد آزادی کشور ترکمنستان، همکاری بیشترمبادلات تجاری استان درحوزه گیاهان دارویی، ارائه خدمات توریست درمانی برای کشور ترکمنستان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی درحوزه های فرش و صنایع دستی و همکاری مشترک در تامین گندم و آرد و کرم ابرایشم ، پتانسیل پرورش و صادرات اسب اصیل ترکمن از مهمترین پیشنهاد های استان خراسان شمالی جهت توسعه روابط عنوان شد.