مسئول و دبیر بسیج فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در چهارمین گردهمایی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور، این گردهمایی با حضور مسولان و دبیران بسیج سراسراتاق های بازر گانی کشور درمحل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، دراین گردهمایی غلامحسین شافعی،رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و غلامرضا حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف و بازاریان  حضور داشتند.

دراین جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران مهمترین مولفه‌های اثرگذار اقتصادی را تولید و صادرات دانست  که صادرات موفق در پناه یک تولید قوی به وجود می‌آید.

وی افزود: در بحث تولید، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد، نرخ ارز، مالیات و عوارض بسیار مهم است.

وی با بیان این که در تولید کشور عقب ماندگی تاریخی حکمفرماست ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات و قدیمی بودن فناوری از جمله مشکلات در این عرصه است و بسیاری از منابعی که به موضوع خود اشتغالی اختصاص پیدا می‌کند به نوعی هدر دادن منابع است و برای حمایت از تولید و اشتغال باید شیوه درست و مناسب پیدا کنیم.

رییس سازمان بسیج اصناف و بازاریان هم گفت: موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی در کنار ریزگردها به طور جدی در بسیج اصناف دنبال می‌شود.

غلامرضا حسن پور افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی از قوانین دست و پا گیر است که فعالان اقتصادی را به دردسر می‌اندازد و بسیج اتاق بازرگانی برای حل مشکلات بسته‌های پیشنهادی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. درادامه از کارخانه پگاه خراسان بازدید شد و چهارمین گردهمایی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور تا جمعه در مشهد برگزار شد  ادامه دارد.