شورای مناطق شرق کشور با هدف بررسی راهکارهای  مناسب و با  بهره وری از ظرفیت و منابع استانهای شرق کشور و بر اساس تقسیم بندی وزارت کشور موسوم به منطقه ۵   با هدف بررسی مسائل و مشکلات بصورت  منطقه ای، بهره مندی از تجارب و راهکارهای استانهای این منطقه در جهت کاهش مشکلات بخش خصوصی ، آشنایی از ظرفیت های استانهای هم جوار  ، جذب سرمایه گذار داخلی وخارجی در محیط برخط  تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خراسان شمالی ،

از جمله جلساتی که  از سال ۱۳۹۹ در این شورا تشکیل شد می توان به نحوه بهره مندی از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اشاره کرد که منتج به کاهش مشکلات پیمانکاران ختم گردید.

  گردهمایی دبیرخانه های شورای مناطق شرق کشور (استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، گلستان وسیستان بلوچستان) در راستای بررسی راهکارهای  مناسب و با  بهره وری از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور  به منظور جذب سرمایه گذار خارجی برای کسب و کارها و تولید ثروت در استان های کشور با اصلاح قوانین و مقررات موجود تشکیل شده و از دیگر اقدامات مهم شورا می باشد.

این گردهمایی همچنین  در رابطه با چگونگی استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف بستر سازی برای تسهیل گری ، تعریف مشوق های لازم وهمچنین بررسی پیشنهادات دراصلاح قوانین و مقررات موجود  تشکیل می گردد.

شورای مناطق شرق کشور از جمله برنامه های جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می باشد که به صورت منطقه ای  و به صورت دوره ای  و حضوری و آنلاین نیز با حضور  دبیران واعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مناطق شرق کشور برگزار می گردد وهمچنان ادامه دارد…….