درآمد های تجاری استان به اتاق تهران واریز می شود

دستگاه‌های اجرایی باید به بخش خصوصی تا حد توان کمک کنند

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی اظهار کرد: برخی از صنایع بزرگ در استان کارت بازرگانی مورد نیاز خود را از اتاق بازرگانی تهران و ایران می گیرند که این امر سبب می شود تا درآمدهای تجاری به همان اتاق ها واریز شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در نودوسومین جلسه ی شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان به ارائه گزارشی از مصوبات جلسات قبل پرداخت و با دیگر بر مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ استان در قبال مردم تاکید کرد و خواستار اجرای این مهم از سوی صنایع استان شد.

وی افزود:متاسفانه شاهد هستیم برخی از صنایع بزرگ در استان کارت بازرگانی مورد نیاز خود را از اتاق بازرگانی تهران و ایران می گیرند که این امر نیز سبب می شود تا درآمدهای تجاری به همان اتاق ها واریز شود.

وی افزود: فقط ۲۰ درصد از درآمد واریز شده به آن اتاق ها به اتاق بازرگانی خراسان شمالی واریز می شود.

وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه افزایش هزینه‌های حمل ونقل بر تولید آسیب وارد کرده است، گفت : بالارفتن هزینه های حمل و نقل سبب شده تا توان رقابت کالاهای ما نسبت به کالاهای صادراتی بازارهای جهانی، گرفته شود.

توسعه شاخص ها در خراسان شمالی کمک بخش خصوصی را می طلبد

استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه  از مجموعه اتاق بازرگانی استان در امر پیگیری مشکلات بخش خصوصی،صادرات و ارتباط با کشور های  همسایه قدر دانی کرد.

محمد رضا حسین نژاد با تاکید بر وظیفه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر کمک به بخش خصوصی، گفت: توسعه شاخص‌ها در خراسان شمالی کمک بخش خصوصی را می‌طلبد.

وی اظهار کرد: برای توسعه کشاورزی باید از زمین‌های موجود به شکل بهینه استفاده کنیم.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: باید بخش خصوصی به کمک استان آمده و شاخص‌ها را توسعه دهد.

وی افزود: جایگاه استان با ورود بخش خصوصی بالاتر خواهد رفت زیرا بستر توسعه استان تأمین شده است.

حسین نژاد با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر موضوعات جدید و با رویکرد دانش بنیان قدم بردارند، گفت: یکی از گام‌های اساسی در توسعه استان توجه به موضوعات فوق است.

وی تصریح کرد: احصا مشکلات مشترک بخش دولتی و خصوصی در قالب هم اندیشی با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند. استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به بخش خصوصی تا حد توان کمک کنند.