🔺سامانه ثبت‌نام متقاضیان در پرتال رسمی سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی tpo.ir/expo۱۴۰۱ فعال است و صادرکنندگان می‌توانند تا روز۳۱ مرداد ماه امسال نسبت به ثبت نام در رویداد روز ملی صادرات اقدام کنند.