رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: این استان قابلیت و دانش کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد سعید پورآبادی در بازدید از خبرگزاری ایرنای خراسان شمالی با اعلام این مطلب اظهار داشت :در سفر هیات تجاری این استان به کشور قزاقستان، ۱۰ هکتار زمین به خراسان شمالی واگذار شد تا از این ظرفیت استفاده شود.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی هر استان باید در محل فعالیت همان منطقه صادر شود، گفت :چراکه در غیر اینصورت تمام رویدادهای بازرگانی اعم از مالیات وحساب های بانکی عاید استان دیگر می شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که برخی کارخانه‌ها خدمات را از استان گرفته اما سود آن‌ها به سایر استان‌ها می‌رود.
وی همچنین مجموع کل کارت های بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی را در استان ۷۳۵ فقره ذکر کرد.
وی افزود :هم اکنون حدود۳۵ فقره کارت بازرگانی فعال در استان وجود دارد که بازرگانان آن در امر صادرات و واردات درحال فعالیت هستند.
وی اضافه کرد : مابقی بنا به دلایل مختلف از جمله مشکلات تعهدات ارزی غیرفعال هستند۲۳ مرداد.