جلسه کمیته کارشناسی ” بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، بهبود مستمر محیط کسب و کار ”  ظهر امروز به مدیریت سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با حضور مدیران بخش خصوصی و مدیران و نمایندگان بخش دولتی در محل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار شد.

بادستور جلسه:

-تحلیل چالش های توسعه اقتصادی استانی با محوریت محدودیت های منابع انرژی و خشکسالی و بحران مدیریت آب

♦️اهم موضوعات مطرح شده در جلسه :

👇👇👇👇

-اتاق بازرگانی «پارلمان بخش‌خصوصی  است و به عنوان مشاوره سه قوه می ‌تواند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال آن به مراجع تصمیم‌ساز کشور، موجب ارتقای کیفیت تصمیمات و رشد و شکوفایی اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار شوند، ولی برای نیل به این مقصود  همراهی و حمایت دولت نیاز است  براین اساس  تمامی تصمیمات اخذ شده درجلسات کارشناسی و شورای گفتگو به  شورای مرکزی انتقال داده خواهد شد.

-خراسان شمالی در منطقه خشک و نیمه خشک ایران قرار گرفته است و دهه های اخیروقوع پدیده تغییر اقلیم یکی از عوامل تاثیر گذار برمنابع آب استان بوده است.

-خشکسالیهای اخیر و کاهش بارندگی ها موجب شده آبخوان ها با افت شدید سطح آب زیر زمینی مواجه شوند، هم اینک منجر شده که وضعیت آب در خراسان شمالی از مرز بحران عبور کرده است.

-پیشران اقتصادی این خطه بخش کشاورزی است که تداوم خشکسالی این بخش کشاورزی را سخت کرده است

 – براساس آمار۸۸/۴ درصد آب استان دربخش کشاورزی، ۵/۹ درصد دربخش شرب و حدود ۱/۲ درصد دربخش صنعت مصرف می شود

– در حال حاضر چهار هزار و ۸۸۶ حلقه چاه غیر مجاز با حجم برداشت ۵/۳۷ میلیون مترمکعب در استان وجود دارد.

-۴۵ درصد مصارف استان از منابع آب سطحی و ۵۵ درصد آن از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

-آب شرب اغلب روستاها از منابع آب چشمه، قنات و یا چاه ها تامین می شود که در حال حاضر به دلیل کاهش بارش ، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش ازمیزان تجدید شوندگی آن، خشک شده وکیفیت آنها نزول یافته است لذا برای تامین پایدار آب شرب این مناطق ناگزیرباید به فکرمنابع جدید بود که آن هم نیازمند اعتبارات بسیار است.

– صنعت نیز کمبود منابع آب، توسعه صنعت را در بسیاری از مناطق دچار مشکل کرده است و دراغلب مناطق امکان تخصیص آب زیر زمینی وجود ندارد و به همین دلیل صنایع اغلب ناچار به خرید چاه آب کشاورزی می شوند .

♦️ازجمله مشکلات مطروحه:

-عدم مدیریت دقیق بر مصارف آب کشاورزی که ۵۸ درصد آب مصرفی بخش کشاورزی خراسان شمالی از منابع آب های سطحی تامین می شود.

– خشک شدن تعداد زیادی از قنوات و چشمه سارهای استان شده است

-عدم نظارت کافی بر حفر چاه ها و وجود تعداد زیادی چاه های غیرمجاز در نهایت موجب افت شدید آبخوانها و خشک

– صدور مجوزهای بی رویه جهت بهره برداری از منابع آب

-فرسودگی صنایع و زیرساخت های شرب ایجاد سد های خاکی و … که از پر هزینه ترین راهکارای مهار آب است

– عدم وجود پسماندهای صنعتی ،دامداریآبزیان ،کشتارگاهی (که حدود ۷۹۴ نقطه آلودگی آب) را ایجاد کرده است

♦️از جمله پیشنهادات:

-با توجه به بحران کم آبی برنامه منابع و مصارف سد های استان براساس مدیریت خشکسالی و تامین حداقل آب موجود مورد نیاز شرب و کشاورزی تهیه شود

– استفاده از روش های نوین آبیاری و افزایش بهره برداری آب در بخش کشاورزی سامانه نوین آبیاری

-اصلاح و بازسازی انشعابات

– تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و آبیاری تحت فشار

-استقرار الگوی مدیریت مشارکتی )مدیریت و توزیع آب توسط مردم

– آموزش صحیح الگوی مصرف خانواده ها

– جمع آوری انشعابات غیر مجاز در حوزه شبکه سدها ، رودخانه ها ، موتور تلمبه های غیر مجاز