دکتر حسین نژاد در نودومین جلسه شورای گفتگو مطرح کرد:

به زودی زمینه های همکاری خراسان شمالی با کشور ترکمنستان آغاز  خواهدشد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای دولت  و بخش خصوصی استان ، دکتر محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی

  نباید با هر رفتاری منجر به سردرگمی متقاضیان سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی در خراسان شمالی شویم چراکه  در این صورت فضای کسب و کار مسموم می شود.

دستگاه‌های اجرایی موظف به بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید هستند، به گونه‌ای که نبابد تفسیری خشک و سخت از قوانین ارایه دهند.

اشتغال آفرینی و بازاریابی محصولات استان نباید محدود به داخل کشور باشد

  از ظرفیت‌های اقتصادی استان در بازار کشورهای همسایه استفاده کرد.

سرمایه گذاران این خطه نباید دچار ناامیدی شوند

احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال خراسان شمالی باید در اولویت دستگاه های متولی قرار گیرد.

به زودی با دعوت از استاندار آخال به خراسان شمالی، زمینه های همکاری بین این دو خطه آغاز خواهد شد.

 موافقتنامه همکاری‌های بلندمدت اقتصادی، بازرگانی، علمی، فنی و فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر ۱۷ بند امضاء شده است که لازمه تحقق این بندها نیازمند فراهم کردن زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری است.