دبیر  و سخنگوی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی از عدم حضور برخی مدیران در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت : این مهم باعث شده برخی مصوبات ناقص بماند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در نودو مین جلسه ی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان بااعلام این مطلب اظهار کرد: برخی دامداران بدون صدور مجوز اقدام به راه اندازی دامداری می‌کنند و سپس برای اخذ مجوز فعال می‌شوند اما برای تغییر کاربری زمین با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: برخی اصناف نیز مجبور به اخذ دو مجوز حقوقی و حقیقی شدند و بنا بود خدمات دریافت کنند اما اکنون با مشکلات متعددی مواجه شدند.

وی اضافه گرد: این مسئله باید در جلسات شورای گفتگو مرکزی بررسی شود و سپس به مجلس شورای اسلامی برای تغییر قانون ارجاع شود.

پورآبادی در ادامه سخنانش اظهار کرد: وجوهاتی که باید اتاق بازرگانی اخذ کند به سختی جذب می‌شود لذا باید کارت‌های بازرگانی در بجنورد صادر شود.

وی افزود: ایجاد مراکزی برای فروش تولیدات بنگاه‌های کوچک پیگیری شد که اکنون ۲ مرکز با ۴۰ غرفه فعال شده و یک مرکز در حال ساخت است.