معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه از همکاری نزدیک وزارت امور خارجه با اتاق های بازرگانی خبر داد و گفت:بایستی از ظر فیت تجار و بازرگانان در برقراری تبادلات و مبادلات تجاری با کشورها استفاده کرد.

دکتر مهدی صفری بر توسعه کشت فراسرزمینی تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاران این بخش حمایت می‌شوند که زمینه آن در برخی از کشورها از جمله ترکمنستان و قزاقستان فراهم شده است.

وی  اظهار داشت: توسعه کشت فراسرزمینی می تواند به افزایش تولیدات برخی از محصولات پر آب‌طلب در آن‌سوی مرزها را برای کشور فراهم کند.

وی با بیان اینکه ارتباط تجاری را باید با بیشتر کشورهای دنیا رونق دهیم گفت: انجام برنامه ریزی در این زمینه امر ضروری است.

وی با بیان اینکه استان ها بحث صادرات را متمرکز به یک یا دو کشور نکنند اظهار داشت: بعضا بحران هایی در برخی از کشورها ایجاد می شود که این امر مانع ارتباطات تجاری را در پی دارد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: هم اینک یک ترانزیت سه جانبه با قزاقستان و ترکمنستان داریم که علاوه بر این، ترانزیت چهار جانبه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که به صادرات کشور کمک شایانی خواهد کرد. صفری با بیان اینکه باید زمنیه صادرات پایدار را فراهم کنیم افزود: ظرفیت و پتانسیل برای انتقال تکنولوژی در کشور نیز وجود دارد که در این خصوص نیز باید سرمایه گذاری کنیم که از سرمایه گذاران می خواهیم بیشتر وارد حوزه تکنولوژی های نو از جمله تجهیزات پزشکی و دارو  شوند چرا که فضای صادراتی آن فراهم است