به مناسبت بزرگداشت “هفته قوه قضائیه “سعید پورآبادی رییس اتاق بازرگانی استان با جواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب بجنورد صبح امروز دیدار کرد.

در این دیدار  پورآبادی بر نقش و اهمیت قوه قضائیه در توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و بیان داشت: حمایت از بخش خصوصی موجب افزایش تولید و اشتغال و کاهش ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی  خواستار همکاری نزدیک تر  قوه قضائیه با اتاق بازرگانی در موضوعات موانع و مشکلات قضایی بخش خصوصی شد چراکه اتاق بازرگانی براساس قانون مشاور سه قوه است و می تواند نظرات و دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی را به اطلاع برساند. ایلالی دادستان بجنورد نیز در این دیدار از حمایت تمام قد  دادسرا  از بخش تولید و صنعت استان خبر داد و گفت: کاهش موانع تولید یکی از رویکردهای اصلی قوه قضائیه است که به صورت جدی ورود پیدا کرده ایم