رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با بیان این که برنامه زمان بندی قطعی برق به صنایع اعلام شود متذکر شد: براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز و خدمات مخابرات قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به افزایش دمای هوا و قطعی های احتمالی و ناگهانی برق صنایع  اشاره کرد و متذکر شد:  زمان قطعی برق بایستی به بخش خصوصی اعلام شود چرا که قطعی برق سبب آسیب به خطوط تولید، ماشین‌آلات و قطعات حساس و الکترونیکی واحد‌های تولیدی می‌شود.

وی اظهارکرد: براساس ماده ۲۵ قانون بهبود در زمان کمبود برق ، گاز یا خدمات مخابرات ، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز و خدمات شرکت مخابرات  قرار گیرند.

وی افزود: همچنین شرکت های خدمات رسان موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

وی افزود:  هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یاخدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کنند.

 وی ادامه داد: در این راستا از وزارت نیرو درخواست داریم که اولاً قطعی برق در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی را به حداقل امکان برساند و صنایع را در اولویت قطعی برق قرار ندهد.

پور آبادی متذکر شد:  از شرکت برق استان انتظار می رود  به جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از قطعی برق به صنایع در ایام اوج مصرف برق جلساتی از سوی شرکت برق  برای بنگاه های اقتصادی برگزار شود و برنامه زمان بندی قطع برق را به صنایع اعلام و تدابیر و راهکارهای لازم را ارائه دهند.