همایش توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه که در اتاق ایران برگزار شد  ضمن تاکید بر لزوم تهیه نقشه راه و چشم‌انداز تبادلات تجاری بین دو کشور، شناسایی مشکلات و موانع از طریق برگزاری سمینارهای مشترک و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری بین دو کشور مورد توجه قرار گرفت.