رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از تشکیل کمیته اقتصاد دانش بنیان با هدف پویایی و برطرف کردن مطالبات کارآفرینان در اتاق بجنورد خبر داد و گفت: به زودی این کمیته در محل اتاق بجنورد تشکیل می شود.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی  سعید پور آبادی روز چهارشنبه در نودو یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اعلام این خبر اظهار داشت: نبود تشکل و تعاونی برای شرکت های دانش بنیان عیب بزرگی محسوب می شد که اتاق بازرگانی در این راستا گام برداشت و با تشکیل کمیته، از این پس شرکت ها از مزایای تعاونی ها و تشکل ها استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: تنها ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه پارک علم و فناوری هستند و در این زمینه تمامی دستگاه های اجرایی مسوول هستند  و باید ورود پیدا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: کمیته اقتصاد دانش بنیان استان در اتاق بازرگانی  در حوزه های بانوان کارآفرین و بازرگان و جوانان تشکیل شد تا مسائل تشکلی این کارآفرینان را مورد بررسی قرار گیرد .

وی خاطرنشان کرد: در این کمیته بخش های دولتی و خصوصی به صورت منظم و با رویکرد تسهیل گری و شتاب بخشی به رشد کسب و کارهای دانش محور و موضوعات تخصصی مربوط به اقتصاد دانش بنیان مورد پیگیری قرار می گیرد.

پورآبادی بر ضرورت  افزایش شرکت های دانش بنیان در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توجه به توسعه شرکت های دانش بنیان وظیفه ما حرکت در این مسیر است.

وی  توسعه شرکت های دانش بنیان را  جزء اولویت های کاری کانون های اقتصادی در استان برشمرد و افزود:  باید در این خصوص تلاش کرد تا ظرفیت این شرکت ها به دو برابر افزایش پیدا کنند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در ادامه بر الزام مشارکت اجتماعی صنایع بزرگ استانی برای توسعه استان تاکید کرد و اظهار کرد: بایستی  در این خصوص خدمات و کمک های این صنایع برای مردم استان  باشد . وی افزود :در این خصوص مقرر شد کمیته ای ویژه به انجام طرح مسئولیت های اجتماعی در محل اتاق بازرگانی بجنورد تشکیل شود که هم اکنون  این مهم انجام شده است.